Menu Zavřeno

Obchodní angličtina

Rádi Vám také zajistíme kurzy pro manažery a obchodníky.

Pokud se zaměříte na obchodní angličtinu, budete schopni efektivně komunikovat v mezinárodním prostředí, úspěšně jednat se zahraničními klienty a dodavateli, vytvářet obchodní dokumenty, prezentovat Vaše produkty a Vaši společnost na vyšší profesionální úrovni. Budete se lépe orientovat v globálním obchodním prostředí, lépe rozumět mezinárodním prezentacím, konferencím a seminářům.

Přínosy obchodní angličtiny pro manažery:

 • zdokonalování prezentačních dovednosti,
 • příprava na aktivní účast na poradě,
 • efektivní vedení porady,
 • příprava školení,
 • příprava na pohovor,
 • principy marketingu,
 • základy bankovnictví,
 • principy managementu,
 • právní formy podniků,
 • organizační struktury společností,
 • personalistika.

 

Přínosy obchodní angličtiny pro obchodníky:

 • navázání obchodních kontaktů,
 • prezentace produktů,
 • tvorba nabídek a návrhů smluv,
 • vedení obchodního jednání,
 • vyjednávání,
 • zadávání a vyřizování objednávek,
 • péče o zákazníka,
 • prodejní metody,
 • profesionalita a motivace,
 • rozbor základních typů zákazníků,
 • time management.